Dossiers

 • Kastelen en landhuizen Bekijk details

  Kastelen en landhuizen Het Overijsselse platteland was in vroeger eeuwen bezaaid met havezates en landhuizen. Alleen al langs het nietige riviertje de Regge in het midden van de provincie stonden er zo’n twintig. Veel van deze kasteeltjes en lusthoven zijn in de loop van de negentiende eeuw onder de slopershamer gevallen. Gelukkig zijn er ook veel buitenplaatsen bewaard gebleven, vaak omgeven met schitterende tuinen en waterpartijen.

  Bekijk details van Kastelen en landhuizen

 • Wind- en watermolens Bekijk details

  et zijn ruim zestig molens is Overijssel zeker niet de molenrijkste provincie van Nederland. Maar wel een van de meest gevarieerde. Je vindt hier allerlei types windmolens, zoals een bijzondere houtzaagmolen in Deventer, een houten standerdmolen in Usselo, prachtige water(rad)molens in Twente, tjaskers in de Weerribben en zelfs een unieke horizontale molen in Paasloo.

  Bekijk details van Wind- en watermolens

 • Textiel in Twente Bekijk details

  Het Twentse los hoes, een boerderij waarin bewoners en hun vee in één grote ruimte leefden, bevatte in de zijruimte een weefkamer met een of twee weefgetouwen. Met deze vorm van huisnijverheid kon de karige opbrengst van de landbouw op de zandgronden worden aangevuld. De in Twente aanwezige combinatie van weven en landarbeid werd de doorslaggevende factor voor de vestiging van de katoenindustrie.

  Bekijk details van Textiel in Twente

 • Het markenstelsel Bekijk details

  Marken zijn ontstaan in de dertiende eeuw en vormden een leefgemeenschap van boeren met gronden in gemeenschappelijk bezit binnen een bepaald gebied. De markegenoten regelden het beheer ervan onderling. Deze gronden bestonden uit onontgonnen gebieden zoals heide, bos, moeras en veengrond. De woeste grond diende voor het weiden van vee, voor het vergaren van brandstof en timmerhout en voor het steken van plaggen voor bemesting van het akkerland.

  Bekijk details van Het markenstelsel

 • Kanalen en andere waterwegen Bekijk details

  ‘Varen waar geen water is’ gold eeuwenlang voor de Overijsselse scheepvaart. Met uitzondering van de IJssel, een belangrijke scheepvaartader, konden de Overijsselse rivieren en riviertjes slechts een gedeelte van het jaar met zompen, potten en turfscheepjes bevaren worden. De eerste kanalen kwamen voort uit particulier initiatief: de Twickeler Schipvaart (1775) en de Dedemsvaart (1809-1854). Daarna nam de overheid het stokje over. Vanaf 1855 werden de Overijsselse Kanalen gegraven en na tientallen...

  Bekijk details van Kanalen en andere waterwegen

 • Kaarten en atlassen Bekijk details

  De Overijsselse bibliotheken, het Historisch Centrum Overijssel en de TwentseWelle hebben meer dan 10.000 historische kaarten, plattegronden en atlassen. Een groot deel daarvan is te bekijken op www.overijsselinkaart.nl.

  Bekijk details van Kaarten en atlassen

 • Moderne devotie Bekijk details

  In de 14e eeuw werd Europa getroffen door rampspoed. Er overleed maar liefst een derde van de bevolking aan de gevolgen van de Zwarte Dood. Bovendien veroorzaakte een reeks slechte oogsten een grote hongersnood. De kerk maakte er ondertussen een potje van. Het kerkelijke bestuur hield zich meer bezig met zelfverrijking dan het zielenheil van zijn volgelingen. Om de chaos compleet te maken ontstond er in 1378 een ruzie over de pauselijke titel.

  Bekijk details van Moderne devotie