Weghwyser, een Tom Tom uit de achttiende eeuw

In 1724 verscheen bij Jan de Lat in Deventer de Weghwyser door de Provintie Overyssel. In 2010 werd het boekje met een uitvoerige toelichting door dr. C.M. Hogenstijn opnieuw uitgegeven met als ondertitel: Een toeristische reisgids in beeld en tekst uit de 18e eeuw. Dat geeft aan wat het beoogde te zijn, een handig hulpmiddel voor de achttiende-eeuwse reiziger.

Het boek bevatte bijvoorbeeld niet alleen plattegronden van alle steden, maar ook een Steedewyzer, een afstandstabel waarop men precies kon zien hoeveel uren gaans het was van de ene plaats naar de andere. Zo kon men de reis zorgvuldig plannen, een voorloper dus van de huidige TomTom.