Kanalen en andere waterwegen

‘Varen waar geen water is’ gold eeuwenlang voor de Overijsselse scheepvaart. Met uitzondering van de IJssel, een belangrijke scheepvaartader, konden de Overijsselse rivieren en riviertjes slechts een gedeelte van het jaar met zompen, potten en turfscheepjes bevaren worden. De eerste kanalen kwamen voort uit particulier initiatief: de Twickeler Schipvaart (1775) en de Dedemsvaart (1809-1854). Daarna nam de overheid het stokje over. Vanaf 1855 werden de Overijsselse Kanalen gegraven en na tientallen jaren plannenmakerij kwam in 1938 het Twentekanaal gereed.

 • De Dedemsvaart Bekijk details

  Op 9 juli 1809 werd begonnen aan de uitvoering van het plan van Baron Willem Jan van Dedem tot den Berg een 43 kilometer lang kanaal te graven tussen het Zwartewater bij Hasselt en de Vecht bij Ane in de buurt van Gramsbergen. Doel was de uitgestrekte veengebieden tussen Hasselt en Hardenberg te ontsluiten om ze daarna te kunnen ontginnen. Baron van Dedem bezat veel grond in dit gebied en was (eigenlijk als grote veenbaas) direct belanghebbende bij het graven van het kanaal dat naar hem genoemd werd.

  Bekijk details van De Dedemsvaart

 • Overijsselse kanalen Bekijk details

  In de eerste helft van de 19e eeuw werden plannen gemaakt om het Reggestelsel (de Regge met zijriviertjes en beken) te verbeteren en uit te breiden tot een net van zompvaarten. In 1841 liet men deze plannen varen. Er moesten kanalen komen met een diepte van 1.60 m.

  Bekijk details van Overijsselse kanalen

 • Twentekanalen Bekijk details

  Al tijdens de aanleg van de Overijsselse kanalen in het midden van de 19de eeuw werd er gepleit voor een kanaalverbinding tussen de IJssel en Twente. Liefst acht serieuze plannen werden in de loop van de tijd op papier gezet met verschillende tracé’s, totdat een in 1914 benoemde Staatscommissie het definitieve tracé bepaalde, waarmee de Tweede Kamer in 1919 akkoord ging.

  Bekijk details van Twentekanalen

 • Rivieren en beken Bekijk details

  Overijssel behoort – met uitzondering van de Noordwesthoek - niet tot de waterrijkste provincies van Nederland. Toch zijn de Overijsselse rivieren, riviertjes en beken belangrijk geweest (en dat zijn ze nog) voor de inwoners van deze provincie. Met name aan de IJssel zijn al vroeg in Nederlandse bewoningsgeschiedenis nederzettingen ontstaan en floreerde de handel. Ook de Vecht is van grote invloed geweest op het landschap (Vechtdal). Daarnaast hebben Zwartewater, Reest, Dinkel, Regge, Buurserbeek/Schipbeek...

  Bekijk details van Rivieren en beken