Kastelen en landhuizen

Kastelen en landhuizen Het Overijsselse platteland was in vroeger eeuwen bezaaid met havezates en landhuizen. Alleen al langs het nietige riviertje de Regge in het midden van de provincie stonden er zo’n twintig. Veel van deze kasteeltjes en lusthoven zijn in de loop van de negentiende eeuw onder de slopershamer gevallen. Gelukkig zijn er ook veel buitenplaatsen bewaard gebleven, vaak omgeven met schitterende tuinen en waterpartijen.