Kruispunt

Kruispunt

Geert Grote

Eén van de mensen die ontevreden was over de katholieke kerk was Geert Grote (1340-1384). Omstreeks 1380 begon Geert Grote een beweging die streefde naar vernieuwing binnen de katholieke kerk, de Moderne Devotie. De volgelingen wilden herstel van het gemeenschapsleven, legden geen geloften af, droegen geen habijt en volgden geen kloosterregel. De Moderne Devotie heeft tot 1550 grote invloed gehad op het godsdienstig leven in de Nederlanden en ver daarbuiten.

Kruispunt

Ondertussen begon eind veertiende eeuw de Gouden Eeuw voor de Oostelijke Nederlanden. Het was een voorspoedige tijd voor handel, cultuur, onderwijs en het geestelijk leven. Deventer was het kruispunt waarop al deze elementen samenkwamen. Deze omstandigheden waren de juiste voedingsbodem voor een nieuwe godsdienstige beweging.

Zusters van het gemene leven

Vooral vrouwen voelden zich aangetrokken tot de Moderne Devotie. In 1374 stelde Geert Grote zijn huis ter beschikking aan de stad Deventer als woning voor vrome vrouwen. Deze vrouwen werden Zusters van het gemene (=gemeenschappelijke) leven genoemd. Dit huis, het Meester Geertshuis, werd een voorbeeld voor vele andere vrouwenhuizen. Er onststonden in die tijd ook huizen voor Broeders van het gemene leven.

Boekverbranding

De geschiedenis van de Moderne Devotie begint met een boekverbranding. Toch worden de aanhangers van deze religieuze beweging ‘de broeders van de Penne’ genoemd, het waren fervente boekenliefhebbers, die schrijven, lezen en overdenken van teksten beschouwden als een van de belangrijkste hulpmiddelen in hun streven naar perfectie.

Verteld wordt dat Geert Grote aan het begin van de jaren zeventig van de veertiende eeuw ziek werd. De pastoor van de Deventer Bergkerk weigerde hem de absolutie  als hij zijn boeken over zwarte kunst niet verbrandde. Grote voelde daar niets voor, maar hij veranderde van gedachten toen hij zijn eigen plas bestudeerde.  Hij concludeerde dat hij spoedig zou sterven. Meteen liet hij op de Brink een brandstapel bouwen om zijn boeken te verbranden. Tegen elke verwachting in herstelde Grote van zijn ziekte en hij begon een carrière als boeteprediker.

De grootste twitteraar van de Middeleeuwen

Thomas à Kempis was sterk in fraaie oneliners. Tegenwoordig wordt hij wel de grootste twitteraar uit de middeleeuwen genoemd met de meester volgers. Trouwens, ook Geert Grote had mooie quotes.  
  • ThomasaKempis:Niemand spreekt zonder gevaar als hij niet op tijd weet te zwijgen #modernedevotie
  • ThomasaKempis:Nergens heb ik meer rust gevonden dan in bossen en boeken #modernedevotie
  • GeertGrote:Wat pijnigt dat reinigt #modernedevotie
  • GeertGrote:Een mens wordt nooit beter gekend dan wanneer hij geprezen wordt #modernedevotie