Erfenis Twents textielverleden

Enschede en andere Twentse steden zijn groot geworden door de textiel. De inrichting van de steden is bepaald door verdwenen fabrieken en door de industriƫle monumenten die behouden zijn gebleven. De textielfabrikanten hebben tuindorpen laten bouwen en parken laten aanleggen. Zij realiseerden voorzieningen als een textielschool, het Rijksmuseum Twenthe, badhuizen, verenigingsgebouwen. Niets is zo bepalend geweest voor het beeld van de Twentse steden als de textielindustrie.

Ook aan het platteland heeft de textiel een erfenis nagelaten. Eind 19de en begin 20ste eeuw werd het Twentse land heringericht met kapitaal verdiend in de textiel. Op bijna elke heuveltop verscheen een villa - meestal niet protserig, maar gebouwd met Twentse invloeden en cottage-achtige elementen. Landgoederen werden gesticht compleet met boerderijen, tuinen en jachtgelegenheid, vijvers en theekoepels. Het huidige Twentse landschap heeft honderd jaar geleden haar gezicht gekregen.

Meer informatie

De website Industrieel Erfgoed Twente bevat veel informatie over de nalatenschap van de textielindustrie. Onderwerpen zijn: villa's en woonwijken, fabrieken, parken en landgoederen, voorzieningen. Ook zijn hier fiets- en wandelroutes langs industrieel erfgoed te vinden.

De geschiedenis van de Twentse textiel komt uitgebreid aan bod in de sinds 1960 jaarlijks verschijnende Textielhistorische Bijdragen.

Histoforum gaat over de textielgeschiedenis van Enschede.